Yaş Hesaplama

Yaş Hesaplama

Yaş Hesaplayıcı Yaş, sözlük anlamına göre insanın doğumundan başlayarak her yıl boyunca birer birer artan ve bu şekilde ölçülen zaman manasına gelir. Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır? İnsanlar yaş hesabı

8. Sınıf Sözel Mantık ve Muhakeme Test 1

Sözel Mantık ve Muhakeme İle İlgili Sözel mantık ve muhakeme soruları LGS ye hazırlanan öğrenciler için çok önemli bir konudur. Sadece Türkçe dersini desteklemez, bu tarz sorular sayesinde diğer

Burç

Burç Hesaplama

Bir burç hesaplama işlemi, bir olayın gerçekleştiği andaki, örneğin bir kişinin doğum anı gibi Güneş, Ay, gezegenler, astrolojik yönler ve hassas açıların konumlarını temsil eden bir astrolojik grafik veya

YÜZDE

Yüzde Hesaplama

Matematiğin yüzdesi, 100’ün bir kısmı olarak ifade edilen bir sayı veya orandır. Genellikle yüzdelik işareti “%” veya kısaltmalar “pct”; “pct”; ile ifade edilir. Bazen “pc” kısaltması da kullanılır. Yüzdelik,

KDV

KDV Hesaplama

Harcama vergileri üretilen tüketilen satılan mal ve hizmetler veya çeşitli muameleler üzerinden alınan vergilerdir. Katma değer vergisi harcama vergilerinden bir tanesidir. Katma değer vergisi genel tüketim vergilerinin en gelişmiş

Matematik

Alan Hesaplama

Alan Hesaplama Alan hesaplama kavramı öğrencilikten günlük hayata kadar birçok farklı konuda insanların hayatında yer edinen bir kavramdır. Öyle ki öğrenciyken özellikle ilköğretim dördüncü sınıftan bu yana her sınıfta

Sağlık

Adet Günü Hesaplama

Regl ya da halk dilinde adet olarak bilinen durum, kadınlarda görülen normal seyri halinde ayda bir kez görülen periyodik bir durumdur. Bunun dışında ayda bir defadan fazla adet olan

Muhteşem Süleyman’ın Şahsiyeti ve Bunun Devlet Yapısına Yansıması

Kanuni, Şehzadelik döneminde fazla aktif olmayan biriydi. Bu yüzden sarayda ve orduda Yavuz Sultan Selim’in şiddet kullanarak bastırdığı ayrımcı gruplar, deneyimsiz, kararsız ve beceriksiz zannettikleri bu padişahın tahta çıkışına

Kadın Hayatta Ne Olabilir?

1- Hizmetçi: “Hizmetçilerin hepsi, az istisna ile genç köylü kadınlardır. Bazıları orta halli köylülerin çiftliklerinde kalır. Orada şehirde çalışmak hülyası olmamak şartıyla en mesut onlardır. Mesutturlar, çünkü çiftçi kadın

Kadın Sosyal Hayatta Nasıl Yaşar ?

Kadında erkek gibi her şey olur. Yönetimde, idare ve benzeri işlerde erkek gibi meşgul olur. Kadına teşebbüslerinde kimse uzun müddet karşı gelememiştir. Henüz çocuk sayılan yirminci asra kadar medeni

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü