• Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Konu Testi

7. Sınıf öğrencileri için hazırlanmış tamamı yeni nesil sorulardan oluşan rasyonel sayılarla işlemler konu testi şimdi online

0 oylar, 0 ortalama
0

7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılarla İşlemler Konu Testi (Yeni Nesil Sorular)

1 / 22

Deneme Vakti Yayınlarında denemeler sınıf seviyelerine göre poşetlenirken dirhem elektronik terazilerden yararlanılmaktadır. Bu terazi sayesinde deneme kitapçıklarının sayısını tek tek saymak yerine ağırlıklarına göre hızlı bir şekilde sayılmaktadır.
Dirhem elektronik terazinin çalışma prensibi aşağıda verilmiştir.
İlk olarak terazinin üzerine şekil-1’deki gibi 1 adet deneme kitapçığı konulur. Dara tuşuna basıldığında terazi 1 adet deneme kitapçığının ağırlığını hafızasına alır. Daha sonra 1’den fazla kitapçık şekil-2deki gibi teraziye konduğunda terazi toplam ağırlığı hafızasına aldığı ağırlığa bölerek kitapçık sayısını belirler.

1)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1 tanesi 5,3 gr gelen bir kitapçığa ait ölçümün yapıldığı görsel olabilir?

2 / 22

2) Aşağıda uzunlukları eşit iki tane kereste verilmiştir.

1. kerestenin bir ucundan 30 cm’lik parça kesilip kalan kısmı beş eşit parçaya ayrılıyor. 2. kereste ise her iki ucundan 30 cm’lik parçalar kesilip kalan kısım dört eşit parçaya ayrılıyor.

Her iki kerestedeki parçaların uzunlukları eşit olduğuna göre, bir kerestenin uzunluğu kaç cm’dir?

3 / 22

3) Bir otelde farklı konumda bulunan odalar için kişi başı konaklama ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Otelde konaklayacak çocuklar için indirim uygulanmaktadır. Çocuklara uygulanacak indirim oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Otelde konaklayan çocukların ücreti hesaplanırken çocuklar yaş aralıklarına göre gruplandırılıp daha sonra indirim uygulamaktadır.
Deniz manzaralı suit odada konaklamak isteyen bir ailenin üç çocuğunun yaşları sırasıyla 2, 4 ve 5’tir.

Buna göre, ailenin 5 gecelik konaklama ücreti toplam kaç ₺’dir?

4 / 22

4) Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür?

5 / 22

5) Aşağıda bir boya fabrikasında, boyaları kovalara dolduran makinenin görseli verilmiştir.

Bu makine içinde aynı miktarda bulunan boyaları, aynı büyüklükteki kovalara doldurmaktadır. Makinenin renklere göre kovaları bir saniyede doldurma miktarlarıda tabloda verilmiştir.

Fabrikadaki makine sarı boyayının tamamını kovalara 10 dakikada doldurduğuna göre, diğer renklerin tamamını kovalara doldurma süresi saniye cinsinden hangisinde doğru verilmiştir?

6 / 22

6) Sinan birbirine uzaklıkları eşit 5 daireden oluşan hedef tahtasına atışını yapmak için şekildeki yerini almıştır.

Sinan’ın attığı ok saniyede 50 m yol almakta ve 3 saniyeden sonra saniyede bulunduğu yüksekliğin 15 ’i kadar alçalmaya başlamaktadır.

Sinan okunu şekildeki gibi yatay konumda fırlattığına göre, okun isabet edeceği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 22

7) Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen koliler bir rafa kutunun belirli yüzü üstte kalacak şekilde iki farklı biçimde aynı rafın farklı katlarına şekildeki gibi diziliyor.

Alt rafta yanyana 15 tane koli bulunduğuna göre üst rafta yan yana duran koli sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

8 / 22

8) Ali ile Osman oyun oynamak için iki tane zar yaparak üzerlerine 1’den 6’ya kadar (6 dahil) sayıları yazmışlardır. Zarlardan birinin üst yüzeyinde bulunan tek sayılara negatif işareti, çift sayılara ise pozitif işareti yazmışlardır. İkinci zarın üst yüzeyine ise tek sayılara pozitif çift sayılara negatif işaret yazmışlardır. Ali ve Osman oynayacakları oyunun kurallarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

➠ İki zar aynı anda atılır.
➠ Küçük sayı paya, büyük sayı paydaya yazılarak sayı bulunur.
➠ İki zar yeniden atılarak yeniden ikinci sayı bulunur.
➠ Bulunan iki sayı çarpılır.
➠ Sayı negatifse küpü alınır, pozitifse karesi alınır ve sonuç oyuncunun puanı olur.
➠ Puanı yüksek olan oyuncu oyunu kazanır.

Ali iki defa zarları atmış ve zarların üzerinde yazan sayılar sırasıyla (–3), (–4) ve (–1), 3’tür. Osman’ın attığı ilk zarın üzerinde yazan sayılar ise (–4), 4’tür.

Buna göre, oyunu Osman’ın kazanması için zarın üst yüzeyinde yazan sayılar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

9 / 22

9) Aşağıda her katının yüksekliği 3 metre olan bir apartmanın ve asansörünün şeması verilmiştir.

Selçuk zemin katta bindiği asansörden 6. katta inmek üzereyken asansörün halatı kopmuş ve 2 kat aşağı düştükten sonra asansörün acil fren sistemi devreye girmiştir. Fren sistemide devreye girdiği yüksekliğin 9 2 ’u kadar mesafede asansörü durdurabilmiştir.

Selçuk’u kurtarmaya gelen kurtarma ekibi en yakın olduğu katta kurtaracağına göre, kaçıncı kattan Selçuk’u kurtarır?

10 / 22

10) Model Üniversitesi değerlendirmeyi dörtlük harf sistemine göre yapmaktadır.

Model Üniversitesi yönetmeliğine göre öğrenci ortalaması derslerin krediyle puanları çarpılıp toplam kredi sayısına bölümü ile aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Bir öğrenci bir dönemde kredi değeri toplamı en çok 22’dir. Ama genel ortalaması 3,00 veya üstünde olan öğrenciler bir dönemde 30 krediye kadarda ders alabilir.

Aşağıda ilk dönemki notları verilen öğrencilerden hangisi ikinci dönem 30 krediye kadar ders alabilir?

11 / 22

11) Bir baskül en fazla 300 kg ağırlığı ölçebilmektedir. Basküle 300 kg’dan fazla ağırlık konulduğunda baskülün ekranında ★★★ gözükmektedir. Aşağıda 4 kişinin basküle çıktılarında oluşan durumlar verilmiştir.

Buna göre bu dört kişinin kütlelerinin en fazladan en aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 22

12) Matematik birçok alanın içerisinde yer almaktadır. Örneğin müzikte notaların ve seslerin saniye cinsinden çalınma süreleri vardır. En büyük nota birimi 4 saniyelik süresi olan bir notadır. Sonra 2 saniyelik ikilik nota, 1 saniyelik dörtlük nota, 1/2  saniyelik sekizlik nota ve 1/4 saniyelik onaltılık nota olarak devam etmektedir. Aşağıda nota ve seslerin sembolleri ve çalınma süreleri verilmiştir.

Bir parçanın toplam süresi parçayı oluşturan nota ve seslerin süreleri toplamına eşit olduğuna göre aşağıda verilen parçalardan hangisinin çalınma süresi daha uzundur?

13 / 22

13)

Yüksekliği 30 cm olan rafa aynı kitaplar şekil 1’deki gibi dikey şekilde dizildiğinde 42 adet kitap sığmaktadır.

Buna göre kitaplar şekil 2’deki gibi yatay şekilde dizildiğinde rafa en fazla kaç tane kitap sığar?

14 / 22

14) Yasemin Öğretmen öğrencilerine rasyonel sayılarla işlemleri kavratmak için bir oyun tasarlamıştır.

Bu oyunda sincap labirentin içinden geçerek fındığa ulaşacaktır. Sincabın geçtiği yol üzerindeki rasyonel sayıların toplamı oyunu oynayan oyuncunun puanı olacaktır.

Buna göre bir oyuncu sincabı fındığa en kısa yoldan ulaştırdığında kaç puan alır?

15 / 22

15) Üzerinde rasyonel sayılar bulunan halkalar şekil–1’deki gibi verilmiştir. Her hamle sırasında en solda bulunan hakla şekil–2’de gösterildiği gibi en sağa aktarılmaktadır.

Buna göre 17. hamleden sonra en sağda duran iki halkanın üzerinde yazan rasyonel sayıların çarpımının küpü kaçtır?

16 / 22

16) Aşağıda yükseklikleri aynı eş çekmecelerden ve farklı yükseklikteki kapaklardan oluşan iki eş dolap verilmiştir.

Buna göre bu çekmecelerin 6 tanesinin üst üste eklenmesi ile elde edilen yeni dolabın yüksekliği kaç cm olur?

17 / 22

17) Bir koşu yarışmasına Hasan, Hüseyin, Mehmet ve Salman katılmışlardır.

Koşuculur aynı anda koşmaya başlamışlardır. Yarışmacılardan Salman yarışı bitirdiğinde diğer yarışmacıların durumları aşağıda verilmiştir.
– Hasan parkurun yarısını koşmuştur.
– Hüseyin, Mehmet ile Hasan’ın tam ortasındadır.
– Mehmet ise koşu pistinde en son sırada ve koşu pistinin çeyreğini koşmuştur.

Salman yarışı bitirdiğinde dört yarışmacının koştuğu toplam mesafe 510 metre olduğuna göre koşu pisti kaç metredir?

18 / 22

18) Tülay Öğretmen, rasyonel sayılarla işlemleri daha iyi öğretebilmek için bir bilgisayar programı tasarlıyor. Programın adımları aşağıda verilmiştir.

TÜLAYMATİK
1. Adım: Programa bir sayı yaz.
2. Adım: Sayının çeyreğini al ve sonuçtan (–3) çıkar.
3. Adım: 2. adımda bulunan sayıyı 2’ye böl.
4. Adım: (–4) sayısını 3. adımda bulduğun sayıya böl ve 4 ekle
5. Adım: Sonucu göster.

Buna göre, TÜLAYMATİK’e 7 sayı yazılırsa programın bulacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 22

19) Bir limonata satıcısı üç farklı büyüklükteki bardaklarda bardakları tam doldurarak limonata satmaktadır.

Aşağıdaki tabloda limonata bardaklarının en fazla aldığı sıvı miktarı ve satış fiyatı verilmiştir.

Satıcı her bardaktan en az bir tane kullanmak şartıyla en fazla kaç ₺’lik satış yapar?

20 / 22

20) Aşağıda birbirine eşit bütünlerin farklı sayılarda eşit parçalara bölünmüş modellemeleri verilmiştir.

En soldaki kutunun değeri 2 olduğuna göre aşağıda verilen modellemelerin gösterdiği değerlerden hangisi yanlıştır?

21 / 22

21)

22 / 22

22) Araba ustası Mehmet Ali, işçileri Murat, Volkan ve Burhan’la birlikte araba tamirhanesinde çalışmaktadırlar.

Çalışanlar bir aracın motor bakımını aşağıda tabloda verilen sürelerde tamamlamaktadırlar.

Tamirhaneye gelen dört aracın bakımını her bir çalışan ayrı ayrı yapmıştır. Mehmet Ali 18 dk, Burhan 26 dk, Murat 33 dk ve Volkan 40 dk. çalıştıktan sonra mola vermiştir.

Buna göre, hangi usta diğerlerine göre daha fazla iş yapmıştır?

Skorunuz

Bu testi beğendiyseniz paylaşabilirsiniz...

LinkedIn Facebook Twitter

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Konu Testi
  • Tarih: 10 Nisan 2022
  • Yazının Kategorisi: Online Test
  • Yazar:
  • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
  • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Konu Testi
  • Ana Menü