• Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Konu Testi

0 oylar, 0 ort
11

7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Konu Testi

1 / 34

1) Domino oyunu, iki ya da daha fazla kişi arasında pul, kart veya domino gibi adlar verilmiş dikdörtgen taşlarla oynanan bir salon oyunudur. Her taşın bir yüzü enlemesine çizgiyle ikiye ayrılmış ve üzerinde sayılar vardır. Oyunda amaç, sayıları ayrı olan taşları birbiriyle eşleştirerek dizmektedir.

Dizilim doğru yapıldığına göre aşağıda verilen domino taşlarından hangisi kullanılmamıştır?

2 / 34

2) Deneme vakti yayıncılığın yazmış olduğu KDS’ye katılan Haydar’ın matematik testine ait kodladığı optik formu aşağıda verilmiştir.

Bu sınavının matematik sorularına ait cevap anahtarı aşağıda verilmiştir.

3 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götürüp netin hesaplandığı KDS’de puanlama yapılırken her net için 5 puan verilip, her yanlış cevap için 1 puan silinmektedir.

Buna göre, Haydar KDS’den kaç puan almıştır?

3 / 34

3)

Meva satın aldığı matematik defterinin her bir sayfasını ardışık tam sayıları kullanarak numaralandırmıştır.
Numaralandırmayı ilk sayfadan son sayfaya kadar yazmıştır.

Meva’nın küçük kardeşi Kağan bu defterin ortasından 3 yaprak koparmıştır.

Buna göre, koparılan sayfaların üzerinde yazan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

4 / 34

4) Bir giyim mağazası satışların artması için bazı ürünlerde fiyat düzenlemesi yapmıştır. Aşağıdaki tabloda firmanın sattığı ürünlerin düzenleme öncesi ve düzenleme sonrası satış fiyatları verilmiştir.

Mağaza fiyat düzenlemesi yaptıktan sonra her gün 28 adet kazak, 24 adet etek, 36 adet pantolon ve 36 adet tişört satmıştır.
Buna göre, mağazanın bir haftalık satışlarından elde ettiği gelir, düzenleme öncesi fiyatlara göre nasıl değişim göstermiştir?

5 / 34

5) Kerem mavi ve pembe renkteki iki kartona şekildeki gibi küplerin açık şekillerini çizerek yüzlerine verilen tam sayıları yazmıştır.

Kerem küpleri kapatarak bir masanın üzerine atıyor ve pembe küpün üst yüzüne gelen sayıyı taban, mavi küpün üst yüzüne gelen rakam kuvvet olacak şekilde bir üslü sayı elde ediyor.

Buna göre Kerem’in elde ettiği üslü ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

6 / 34

6)

Yukarıda verilen şekillerde yan yana bulunan karelerdeki sayılar çarpılarak sonuç yan yana bulunan karelerden soldakinin üstünde bulunan kareye yazılmaktadır. En üstte bulunan karelerdeki tam sayıların çarpımı ise işlemi yapan kişinin puanı olmaktadır.

Ayşe soldaki işlemi, Fatma sağdaki işlemi yaptığına göre Ayşe ile Fatma’nın puanlarının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

7 / 34

7) Ahmet ve Mehmet’in işyerleri zemin kat dahil olmak üzere 17 katlı bir gökdelenin sırasıyla 9 ve 13. katındadır. Bu gökdelende ayrıca zeminin altında iki katlı otopark bulunmaktadır. Asansörler normal katların yanı sıra zeminin bir alt katındaki otopark –1 ve zeminin iki alt katındaki otopark –2’yede inebilmektedir. Asansörün hareket etmesi için kaç kat yukarı çıkılacak ise “+ çıkılacak kat sayısı”, kaç kat aşağı inilecekse “– inilecek kat sayısı” tuşlarına basılması gerekmektedir.

Örneğin; 2 kat aşağı inecek olan birisi asansörde sırasıyla – ve 2 tuşlarına, 3 kat yukarı çıkacak birisi asansörde sırasıyla + ve 3 tuşlarına basmalıdır.

Ahmet arabasını otopark –2’ye, Mehmet ise otopark –1’e park edip işyerlerine çıkmışlardır. Ahmet öğle arasında 7. katta bulunan arkadaşına uğradıktan sonra en üst kattaki restoranta çıkmış ve yemekten sonra işyerine dönmüştür. Mehmet ise öğle arasında restoranta çıkıp yemekten sonra işyerine geçmeden önce 2. kattaki arkadaşına uğramıştır.
Ahmet ve Mehmet mesai bitimine kadar işyerlerinden çıkmadıklarına göre mesai bitip arabalarına binene kadar tuşladıkları sayıların toplamı kaçtır?

8 / 34

8) Aşağıda yuvarlak bir masa etrafında şekildeki gibi oturan 6 kişi kendi aralarında bir oyun oynamaktadırlar.

➠ Oyun Erman’ın –47 sayısını söylemesi ile başlar.
➠ Saat yönünde sırası gelen kişi bir önceki kişinin söylediği sayının 3 fazlasını söyleyerek oyun devam etmektedir.
Bu oyunda herhangi bir kişi 4’ün tam sayı katını söylediğinde masadan kalktığına ve kimse hata yapmadığına  göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 / 34

9) Suna bir küpün yüzeylerinden birine bir üçgen çizerek siyah renge boyamıştır. Daha sonra bu küpü şekil–1 de verilen üzerlerinde tam sayıların yazılı olduğu kareli bir zemine şekil-2 deki gibi yerleştirmiştir.

Suna bu küpü mavi ile belirtilen çizgi üzerinde kaldırmadan yüzleri boyunca devirerek ilerletmiştir.
Buna göre küpün üçgen boyalı yüzeyinin temas ettiği tam sayıların çarpımı kaçtır?

10 / 34

10) Bir otoparkta araçların park sürelerini gösteren elektronik paneller bulunmaktadır. Bu panellerin çalışma prensibi ve otopark ücreti hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

➠ Elektronik paneller – işaretleri ve rakamların bulunduğu iki bölümden oluşmaktadır.
➠ “–” adeti aracın park süresinin kaçıncı saatin içinde olduğunu, yanındaki sayı ise o saatin dolmasına kaç dakika kaldığını göstermektedir.
➠ Otoparkta saatlik paket fiyatı 3 ₺’dir.
➠ Saatlik paket alınmaz ise dakikada 10 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.
Örneğin;

Park etmiş bir aracın gösterge panelinde –5 yazdığında aracın birinci saat içerisinde 55 dakikadır park halinde olduğu anlaşılmaktadır.
Aşağıda bu otoparka farklı zamanlarda park etmiş dört aracın aynı anda gösterge panelleri görüntüsü verilmiştir.

Buna göre hangi araç saatlik paket almadığında, saatlik paket aldığına göre daha az ödeme yapar?

11 / 34

11) Üzerindeki dijital göstergede saat ve sıcaklık göstergesi bulunan yeni nesil derin dondurucuların soğutma sistemi hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.


Soğutma Tuşu: Basıldığında dijital ekranda tuş simgesi belirerek derin dondurucunun sıcaklığını her 5 dakikada 1°C azaltır.

Hızlı Soğutma Tuşu: Basıldığında dijital ekranda tuş simgesi belirerek derin dondurucunun sıcaklığını her 5 dakikada 2°C azaltır.

 

Buna göre aşağıda soğutma tuşlarından herhangi birine basılma anı ve herhangi bir zamanda dijital ekran görüntüleri verilen derin donduruculardan hangisinin soğutma sistemi bozulmuş olabilir?

12 / 34

12) Özge Öğretmen matematik kulübü öğrencileri ile birlikte resfebe panosu hazırlamıştır. Resfebeyi anlatan örneklerin ve haftanın sorusunun bulunduğu resfebe panosu aşağıda verilmiştir.

Buna göre panoda bulunan haftanın sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

13 / 34

13) Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür?

14 / 34

14) Doğru soruların (+5), yanlış soruların (–2) puan olduğu 20 soruluk bir deneme sınavının cevap anahtarı aşağıdaki verilmiştir.

Deneme sınavında 51 puan alan Hayri’nin ilk 17 soruya verdiği cevaplar ise;

şeklindedir.
Buna göre Hayri’nin son üç soruya verdiği cevaplar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

15 / 34

15) Model matematik kulübü öğrencileri 1’den 5’e kadar sayıların kullanıldığı bir şifreleme yöntemi geliştirmişlerdir. Bu şifrelemede kullanılan sayılar ve bu sayılara karşılık gelen semboller aşağıda verilmiştir.

1543 sayısının şifrelenmiş şeklinin tersten yazılışı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

 

16 / 34

16) Model matematik kulübü öğrencileri 1’den 5’e kadar sayıların kullanıldığı bir şifreleme yöntemi geliştirmişlerdir. Bu şifrelemede kullanılan sayılar ve bu sayılara karşılık gelen semboller aşağıda verilmiştir.

3421 sayısının şifrelenmiş şekli aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

17 / 34

17) Model matematik kulübü öğrencileri 1’den 5’e kadar sayıların kullanıldığı bir şifreleme yöntemi geliştirmişlerdir. Bu şifrelemede kullanılan sayılar ve bu sayılara karşılık gelen semboller aşağıda verilmiştir.

3421 sayısının şifrelenmiş şekli aşağıdakilerden hangisine eşittir?

18 / 34

a bir tam sayı olmak üzere;
P(a) = –a ile 2a arasındaki tam sayıların toplamı
N(a) = –2a ile a arasındaki tam sayıların toplamı
şeklinde tanımlanıyor.
Örneğin; P(3) = –3 ile 6 arasındaki tam sayıların toplamı
(–2) + (–1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 12’dir.
N(3) = –6 ile 3 arasındaki tam sayıların toplamı
(–5) + (–4) + (–3) + (–2) + (–1) + 0 + 1 + 2 = –12’dir.

18) Buna göre P(N(2)) işleminin sonucu kaçtır?

19 / 34

19)

Özel olarak tasarlanan hesap makinesinde işareti ile birlikte iki basamaklı tam sayılar yazılabilmektedir. Sayı yazıldıktan sonra giriş tuşuna basıldığında sağ tarafta bulunan rakam kuvvet, sol tarafta bulunan rakam ise işareti ile birlikte taban olarak alınıp sonuç hesaplanmaktadır. Eğer hesaplanan sayı hesap makinesine ilk yazılan sayıya tam olarak bölünebiliyorsa ekran yeşile dönmekte, tam olarak bölünemiyorsa kırmızıya dönmektedir.

Örneğin;

Buna göre aşağıda sayılar yazılı hesap makinelerinin hangisinde giriş tuşuna basıldığında ekran yeşil renge dönüşür?

20 / 34

20) Pınar Hanım’ın aracının ortalama hızına göre yaktığı yakıt miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Pınar Hanım yolculuğunda aracını ortalama hızını trafik kurallarının kendisine tanıdığı hız limitinin azami seviyesinde tutmuştur. Aşağıda yollara göre azami hız sınırları ve Pınar Hanım’ın almış olduğu yola ait tablo verilmiştir.

Buna göre, Pınar Hanım‘ın arabasının yaktığı toplam yakıt miktarı kaç ¨’dir? (1TL = 100 kuruş)

21 / 34

21) Pim şifreli kapı kilitleri, anahtarların kilit tüpü kısmına girdiğinde pimler şekil-2’deki gibi uyuşması halinde hareket ederek kapının açılması veya kilitlenmesini sağlar.

Çilingir Salih, pim kilitli kapı kilitlerinin güvenliğini artırmak için kilidin pimlerine göre güvenlik şifresi oluşturmuştur. Bu güvenlik şifresini belirlerken aşağıdaki yöntemi izlemiştir.

➠ Her pimin yuvasına şekil-1’deki gibi sayılar verilir.
➠ Bir pimin yuvasına verilen sayıyla, o pimin yuvasına giriş miktarı çarpılır.
➠ Her pim için aynı şeyler yapılır ve sonuçlar toplandığında şifre elde edilir.

Örneğin, Şekil-1’deki pim kilitli kapı kilidinin şifresi;
(–3) . (1) + (–2) . (2) + (–1) . (3) + (+1) . (1) + (+2) . (1) + (+3) . (2) = –1’dir.

Şekil-3’de verilen pim kilitli kapı kilidinin şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 34

22) Bir ayakkabı imalathanesinin üretim bilgilerini anlatan şema aşağıda verilmiştir.

Bu imalathanede üretim kısmında çalışan her işçi saatte 3 çift ayakkabı yapmakta, paketleme kısmında çalışan her işçi saatte 5 çift ayakkabı paketlemektedir.
Buna göre çifti 50 ₺’den satılan bu ayakkabılardan 90 çift satan bu işyerinin kârı kaç ₺’dir?

23 / 34

Volkan bank çalışanlarının sistemlerine giriş yapabilmeleri için bir kodlama programı geliştirmiştir. Programın aşamaları aşağıdaki gibidir.
23) 1. Aşama: Ekranda beş basamaklı bir sayı çıkar.
2. Aşama: Sayının rakamları 5 basamaklı bir sayı olacak şekilde soldan sağa doğru rakamlar küçükten büyüğe doğru sıralanır.
3. Aşama: On binler basamağındaki sayının birinci kuvveti, yüzler basamağındaki sayının karesi ve birler basamağındaki sayının küpü alınarak sayılar toplanır.
4. Aşama: 3. aşamada bulunan toplam –3’e bölünür.
5. Aşama: Sonuç tam sayı ise kod ekrana yazılır.

Örneğin, ekranda çıkan 14 352 sayısının kodunu bulmak için sayı 12 345 olarak sıralanır.

Banka çalışanı Kağan Bey’in bilgisayarının ekranında çıkan sayı 30 247 olduğuna göre bilgisayarına giriş yapmak için gereken kod kaçtır?

24 / 34

24)

Tramplen yüzme sporunda, suya yüksekten atlamada kullanılan bir ucu bir yere iyice tutturulmuş, öteki ucu ağırlık karşısında esneyebilen sıçrama tahtasıdır.

Hayri 640 cm yükseklikte bulunan tramplene çıkmış ve tramplende 1 m yüksekliğe zıplayarak 4 m derinlikteki havuza atlamıştır. Hayri havuzun dibine 20 cm’ye kadar dalmış ve sonra suyun yüzeyine çıkmıştır.

Buna göre Hayri tramplen atlayışından itibaren kaç m yol almış olur?

25 / 34

25)

Matematik Öğretmeni Ela sınıfın zeminine yukarıdaki şekli çizerek Tülay ve Emrah’ı çizdiği şeklin iki ayrı ucuna yerleştirmiştir. Daha sonra ikisinede birer tam sayı söyleyerek aşağıda verdiği kurallara göre ilerlemelerini istemiştir.

➠ Sarı karelerin üzerinden geçerken sayı –3 ile çarpılmalıdır.
➠ Mavi karelerin üzerinden geçerken sayı +2 ile toplanmalıdır.
➠ Turuncu karelerin üzerinden geçerken sayı –1’e bölünmelidir.
➠ Siyah karelerin üzerinden geçerken sayıların toplama işlemine göre tersi alınmalıdır.

Tülay ve Emrah karşılaştıkları kare üzerinde aynı sayıyı bulduğuna göre öğretmenin Emrah ve Tülay’a verdiği sayılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

26 / 34

26) Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.

1. Aşama: Girilen sayıyı okur.
2. Aşama: Girilen sayıdan (–10) çıkart.
3. Aşama: Sonucu 5’e böl.
4. Aşama: Sonuç pozitif tam sayı ise 6. adıma git, değilse 5. adımdan devam et.
5. Aşama: Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan devam et.
6. Aşama: Sonucu ekrana yaz.

Bu programa göre klavyeden (–34) sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır?

27 / 34

Model Ortaokulu’nda düzenlenen bir bilgi yarışmasına Kayra, Sanem ve Bengü katılmıştır. Yarışma ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
➠ Her 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Kalan doğru sayısı 2 ile çarpılarak puan hesaplanmaktadır.
➠ Toplamda 50 soru vardır ve yarışmacılar bütün sorulara cevap vermiştir.

27)

➠ En yüksek puanı Kayra 3 soruya yanlış cevap vererek elde etmiştir.
➠ Sanem’in doğru yaptığı soru sayısı, Bengü’nün doğru yaptığı soru sayısının 2 kat fazlasının 1 eksiğidir.
➠ En az puanı Bengü almıştır.

Yarışmaya katılan Kayra, Sanem ve Bengü’den her birinin 13’ ten fazla doğrusu olduğuna göre, üçünün aldığı toplam puan en az kaçtır?

28 / 34

28) Bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan Havva Hanım aracını şirketin otoparkına bırakarak odasına çıkmıştır. Şirkette katlarda bulunan odaların konumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Havva Hanım temizlik malzemelerini odasından alarak sırasıyla yönetici odalarını, muhasebe bölümünü, halkla ilişkiler, giriş katı ve toplantı odasını temizledikten sonra malzemelerini temizlik odasına bırakmıştır.
Her kat arasındaki mesafe 3 m olduğuna göre, Havva Hanım aşağı ve yukarı yönlü toplam kaç metre yol almıştır?

29 / 34

29) Matematik Öğretmeni Serkan, öğrencilerine tam sayıların kuvvetini öğretmek için bir oyun tasarlamıştır. Oyun aşağıdaki şemada verilmiştir.

Serkan Öğretmen tahtaya kaldırdığı üç öğrencisine sırasıyla –8, 9 ve –15 sayılarını söylemiştir.
Öğrencilerin tamamı işlemleri doğru yaptığına göre, hangi çıkıştan çıkılmamıştır?

30 / 34

Bir okulun spor kulübünün hazırlamış olduğu okçuluk müsabakasında Sevda, Reyhan, Ercan ve Kenan son dörde
kalmışlardır. Yarışma gereği iki farklı hedef tahtasına atış yapacaklardır.

30)

Yarışmadaki puanlama sistemi ise 1. hedef tahtasında okun isabet ettiği bölgedeki sayı üslü ifadenin tabanı, 2.
hedef tahtasında okun isabet ettiği bölgedeki sayıda üs olarak yazılıp, sonuç hesaplanacaktır.
Örneğin 1. hedef tahtasında turuncu bölgeye, 2. hedef tahtasında mavi bölgeye oku isabet ettiren yarışmacının
puanı (–4)3 = –64’tür.
Bu dört yarışmacıdan üçünün oklarının isabet ettiği bölgeler aşağıda verilmiştir.

Kenan’ın yaptığı iki atışla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

31 / 34

Bir futbol turnuvasında puanlama sisteminde galibiyetler 3 puan ve beraberlikler 1 puan değerindedir. Takımların puan durumu tablosunda ise aldığı puan ile averaj (attığı gol sayısı ile yediği gol sayısındaki fark) yazmaktadır. Bu futbol turnuvasına katılan A spor, B spor, C spor ve D sporun yaptıkları müsabakalarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
➠ Turnuvada takımlar birbirleri ile ikişer maç yapmışlardır.
➠ A spor alabileceği en fazla puanı almıştır.
➠ B sporun en az 4 beraberliği vardır.
➠ C sporun hiç galibiyeti yoktur.

31)

Buna göre A spor, B spor, C spor, ve D sporun katıldıkları bu turnuvadaki puan durumu tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

32 / 34

Matematik Öğretmeni Mehmet Ali Bey öğrencilerine tam sayılarla dört işlem konusunu kavratmak için bir oyun
tasarlamıştır. Oyun alanında 4 x 5’lik karelerin içerisine ardışık sayılar yazmıştır.

32)

Mehmet Ali Bey oyunun kurallarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.
1. Aşama: Oyun A bölmesinde bulunan 1-2-3-4 sayılarından bir tanesinin üzerine çıkılmasıyla başlar.
2. Aşama: A bölümünden sonra sırasıyla B, C, D ve E bölümünde sadece bir sayıya basarak bitişe gider.
3. Aşama: Oyuncu bir sonraki harfin bulunduğu bölüme geçerken sol çaprazındaki sayıya veya sağ çaprazındaki sayıyı seçmek zorundadır. Oyuncu geriye doğru hareket edemez.
4. Aşama: Oyuncunun bastığı bölümlerdeki sayı tek ise –3 ile çarpılır, çift ise –2’ye bölünerek bulunan sayılar
toplanır ve oyuncunun puanı oluşur.

Yukarıda verilen bilgilere göre 11 ve 12. soruyu cevaplayınız.

3 numaralı bölümle başlayan oyuncu en az kaç puan alır?

33 / 34

Matematik Öğretmeni Mehmet Ali Bey öğrencilerine tam sayılarla dört işlem konusunu kavratmak için bir oyun
tasarlamıştır. Oyun alanında 4 x 5’lik karelerin içerisine ardışık sayılar yazmıştır.

33)

Mehmet Ali Bey oyunun kurallarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.
1. Aşama: Oyun A bölmesinde bulunan 1-2-3-4 sayılarından bir tanesinin üzerine çıkılmasıyla başlar.
2. Aşama: A bölümünden sonra sırasıyla B, C, D ve E bölümünde sadece bir sayıya basarak bitişe gider.
3. Aşama: Oyuncu bir sonraki harfin bulunduğu bölüme geçerken sol çaprazındaki sayıya veya sağ çaprazındaki sayıyı seçmek zorundadır. Oyuncu geriye doğru hareket edemez.
4. Aşama: Oyuncunun bastığı bölümlerdeki sayı tek ise –3 ile çarpılır, çift ise –2’ye bölünerek bulunan sayılar
toplanır ve oyuncunun puanı oluşur.

Yukarıda verilen bilgilere göre 11 ve 12. soruyu cevaplayınız.

2 numaralı bölümle başlayan oyuncu en fazla kaç puan alır?

34 / 34

34) Aslıhan robotik kodlama programında robotuna aşağıdaki açıklaması ile verilen kodları yazmıştır.

Aslıhan yazdığı kodu robotunun anakartına yüklediğinde, robotun sensörünün karşısına çıkan engelin mesafesi 50 cm olana kadar ilerleyecektir. Engel çıktıktan sonra robot 1 sn duracak, 4 sn geri giderek, 180° sağa dönerek ve 3 sn ileri giderek duracaktır.

Aslıhan robotuna yazdığı yazılımı yükleyerek yukarıdaki parkura bırakıyor.
Aslıhan’ın robotu saniyede 10 cm yol aldığına göre, robot ilk durumdan durana kadar toplam kaç cm yer değiştirmiş olur?

Your score is

Bu testi beğendiyseniz paylaşabilirsiniz...

LinkedIn Facebook Twitter

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Konu Testi
  • Tarih: 13 Şubat 2022
  • Yazının Kategorisi: Online Test
  • Yazar:
  • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
  • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Konu Testi
  • Ana Menü