Matematik

Faktöriyel Hesaplama

Gama fonksiyonu, tam sayı olmayan reel sayılar ve karmaşık sayılar için faktöriyel fonksiyonunun tanımlaması olan bir fonksiyondur. Faktöriyel ise tam sayıların sağına ünlem işareti konularak sıralanmış Gama fonksiyonunun özel

Basit Faiz Hesaplama

Faiz Nedir? Faiz, belirli bir tutardaki paranın belirli bir süre için kullanılması karşılığında para sahibine ödenen ücret veya (para sahibi için) elde edilen kazançtır. Faiz için verilen paraya ise

Büyük Sayı Hesaplama

Büyük Sayı Hesaplayıcı Astronomik olarak büyük sayılar, Uzunluk ve zaman ile ilgili diğer çok sayı astronomide ve kozmolojide bulunur. Örneğin, mevcut Big Bang modeli, Evrenin 13.8 milyar yıl (4.355

Eğim Hesaplama

Eğim Hesaplama Eğim: Matematiğin bir çizginin eğimi veya eğimi, çizginin yönünü ve dikliğini tanımlayan bir sayıdır. Eğim genellikle m harfiyle gösterilir; M harfinin eğim için neden kullanıldığı sorusuna açık

YÜZDE

Yüzde Hesaplama

Matematiğin yüzdesi, 100’ün bir kısmı olarak ifade edilen bir sayı veya orandır. Genellikle yüzdelik işareti “%” veya kısaltmalar “pct”; “pct”; ile ifade edilir. Bazen “pc” kısaltması da kullanılır. Yüzdelik,

Matematik

Alan Hesaplama

Alan Hesaplama Alan hesaplama kavramı öğrencilikten günlük hayata kadar birçok farklı konuda insanların hayatında yer edinen bir kavramdır. Öyle ki öğrenciyken özellikle ilköğretim dördüncü sınıftan bu yana her sınıfta

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü