• Sınıf Seçiniz

 • Branş Seçiniz

 • İçerik Türü

 • Ara

KDV Hesaplama


Örn: 2750,25
Temizle

Warning: Undefined variable $get in /home/bilgibirikimixe/public_html/wp-content/themes/cata_dekstop/hesaplamalar/+27-kdv-hesaplama/index.php on line 82

Harcama vergileri üretilen tüketilen satılan mal ve hizmetler veya çeşitli muameleler üzerinden alınan vergilerdir. Katma değer vergisi harcama vergilerinden bir tanesidir. Katma değer vergisi genel tüketim vergilerinin en gelişmiş şekli olup başta Avrupa birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinde uygulamaktadır. Katma değer ödenen bedel bu malın satış fiyatı arasındaki farktır. Katma değer vergisi uygulamasında tüm aşamalarda ki satış fiyatı üzerinden değil her aşamada ortaya çıkarılan katma değer üzerinden bu konular ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır harcama vergileri katma değer vergisi muamele vergisi, vergiyi doğuran olay ve matrahtır.

Harcamalar üzerinden alınan vergiler tüm hizmetlerin üretilmesi ve satılması sonucu alınan vergilerdir. Bu vergiler mal ve hizmetlerin fiyatı içerisine gizlenmiştir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler olayın niteliğine göre iktisadi işlemler üzerinden alınabilir. İktisadi nitelikte olanlar ekonomik işlemler doğrultusunda yapılan harcamalardan alınırken diğer nitelikte olanlar tek veya iki taraflı olan işlemlerden ve idari karar ve tasarruflardan alınır. Katma değer vergisine bu örnekler için uygun olarak gösterebiliriz. Katma değer vergisi Türk vergi sistemi içerisindeki harcamalardan alınan en önemli ve en gelişmiş vergi türüdür. Katma değer vergisi günlük hayatımızda sürekli olarak karşılaştığımız bir vergi türüdür.

Katma Değer Vergisi Tarihçesi

Türk vergi sistemi içerisine 20.10.1988 tarihinde ve 3095 sayılı katma değer vergisi kanunu ile girmiştir. Bu tarihten önce vergi istemi içerisinde harcamalardan alınan vergiler olarak çeşitli vergiler bulunsa da sistemdeki aksaklıklar bu konu sayesinde giderilmeye çalışılmıştır. Katma değer vergisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir. Bu verginin amacı vergilendirme sürecindeki adaleti sağlamak ve ekonomik sistem içerisinde oluşturulan katma değeri vergilendirmektir. Katma değer vergisinin içerisinde yapılacak işlemler katma değer vergisi kanununun birinci maddesinde yer alır. Buna göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan hizmetler verginin konusunu oluşturur. Yani kişilerin aralarında yapmış olduğu mal ve hizmet işlemleri vergi tabi değildir. Katma değer vergisi devamlı olarak yapılan işlemlerin tamamını kapsamaktadır. Katma değer Vergisi için önemli bir konuda iş yerinin kanuni merkezlerinin Türkiye’de olma şartı gibi şartlar aramamıştır. Yani söz konusu teslim ve hizmetlerden yararlanabilmek için her birey katma değer vergisi ödemek yükümlüdür. Ayrıca katma değer vergisi konusunda PTT ve TRT’nin sunduğu hizmetler ile piyango gibi özellik arz eden hizmetler de katma değer vergisine tabiidir. Katma değer vergisinin ilk maddesi teslim ve hizmet kavramlarının alt yapısını oluşturmaktadır. Teslim bir mal üzerinden tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesidir. Kanun su, elektrik, gaz dağıtımını da teslim içerisine değerlendirmiştir. Teslim kavramı içerisine değerlendiren bir diğer harcama ise trampadır. Trampa iki malın birbiriyle değiştirilmesidir. Katma değer vergisi bu alışverişi iki işlem olarak görmekte ve teslimi de ayrı ayrı vergilendirilmesini hüküm altına almıştır. Hizmetse kanunda teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Söz konusu işlemlerde kanunun dördüncü maddesinde sıralanmıştır.

Katma Değer Vergisi Oranı Değişebilir

Katma değer vergisi hayatın her alanında kişilerin yükümlü olduğu bir vergidir. Satın alınan hizmet ya da mal türlerinin her birinden devlet katma değer vergisi almaktadır. Katma değer vergisinin ürün kalem bazında oranları değişmektedir. Örneğin bir kitap alırken ödenecek katma değer vergisi ile bir ekmek alırken ödenecek katma değer vergisi farklı olacaktır. Vergilerin farklılık göstermesi devletin katma değer Vergisi kanununda belirlediği bir şeydir. Uzun yıllardır alınan katma değer Vergisi devletin yapacağı harcamalar açısından bir kaynak oluşturma amacına denk düşer.

Katma Değer Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Katma değer vergisi satın alınacak ürün kalem bazında değişik oranlarda yürürlükte yer almaktadır. %1, %8 ve %18 şeklinde olan katma değer vergisi ve oranları bir çok KDV hesaplama yöntem ile hesaplanabilmektedir. Kişiler İnternet siteleri üzerinden yapacakları araştırmalar sonrasında çeşitli uygulamalar sayesinde katma değer vergisi oranlarını ve tutarlarını KDV hesaplama yöntemleri sayesinde yapa bilmektedirler. Satın alınacak malın noktasında özellikle katma değer vergisine fiyat tutarı içerisinde olduğu ya da olmadığı net bir şekilde belirlenmelidir. Katma değer vergisinin hesaplanması konusunda iki farklı hesaplama şekli bulunmaktadır birincisi katma değer vergisi hariç fiyattan katma değer vergisi dahil fiyat hesaplama ile katma değer vergisi dahil fiyattan katma değer vergisi hariç fiyat hesaplama şeklinde iki yöntem bulunmaktadır. Örneğin katma değer vergisi hariç fiyattan katma değer vergisi dahil fiyatı hesaplama konusunda örnek verilecek olursa, katma değer vergisi hariç fiyattan katma değer vergisi dahil fiyat konusunda katma değer vergisi tutarı 1000 TL olan ve katma değer vergisi oranı %8 olan bir mali hesaplayarak katma değer vergisi hariç tutarı 1000 TL ve katma değer vergisi oranı %8 üzerinden 80 liradır. Böylelikle katma değer vergisi dahil tutarı 1080 TL şeklinde belirlenebilmektedir. İkinci bir hesaplama örnek ise katma değer vergisi dahil fiyattan katma değer vergisi hariç fiyat hesaplama konusudur. Örneğin katma değer vergisi oranı %8 olan bir mal düşünüldüğünde katma değer vergisi dahil tutarı 1000 TL olan bir mal hesaplandığında katma değer vergisi hariç tutarı 925.93 TL %8 katma değer vergisi ile 74,0 7 TL, katma değer vergisi dahil tutarı ise 1000 TL olarak belirlenmektedir. Yapılacak olan bu iki farklı hesaplama şekliyle kişiler satın alacakları ürünün gerçek katma değer vergisi tutarını öğrenebilmektedirler. İnternet Web siteleri üzerinden hesaplama bilen bu yöntem ile kişiler katma değer vergisi ve oranlarını hesaplarken bunun yanında kullanacakları bir hesap makinesi ile de katma değer vergisi oranlarını ve tutarlarını hesaplamak mümkündür. Kişiler kendi KDV hesaplama usullerine güvenerek bir hesap makinesi yardımıyla da katma değer vergisini hesaplayabilir. Formülün kısa hali şu şekildedir:

KDV hariç tutardan KDV dahil tutar hesap formülü: KDV hariç tutar*1+KDV oranı / 100

KDV dahil tutardan KDV hariç tutar hesaplama formülü: KDV dahil tutar \ 1+KDV oranı\100

KDV İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

KDV Hesaplama İşlemini En Kısa Ve En Kolay Nasıl Yapılır?

Katma değer vergisi için hesaplanan birçok yöntem bulunmaktadır. Katma değer vergisi gerekli web site üzerinden kullanılacak uygulamalar sayesinde hesaplanabilir. Bunun dışında kişiler manuel olarak katma değer vergisi tutarlarının satın aldıkları mallar üzerinden gerekli oranlar belirlendiğinden ötürü hesap makinesi vasıtasıyla katma değer vergisi oranı hesaplanabilmektedir.

Katma Değer Vergisi Ödemek Mümkün Müdür?

Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Kişinin kendi inisiyatifine bağlı olarak satın alacağı mal üzerinden katma değer vergisi ödememe gibi bir durum uygulaması mevcut değildir. Devlet katma değer vergisi ve genel olarak vergiler kanunu ile korunarak devletin bekası noktasında yapılacak çalışmalar için harcanacak kaynaklar olarak atıf edilmektedir.

Katma Değer Vergisi İçin Kaç Farklı Türde Oran Vardır?

%1, %8 ve %18 oranlarında günümüzde katma değer vergisi alınmaktadır.

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: KDV Hesaplama
 • Tarih: 13 Ocak 2022
 • Yazının Kategorisi: Hesaplama
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: KDV Hesaplama
 • Etiketler:, , ,
 • Ana Menü