Liderlik Sırları

Başarıyı Arttırmanın Yolları

Zihninizde gerçekleştirmeyi çok istediğiniz bir hedef belirleyin. Kendinize inanın, ısrarcı olun, pes etmeyin. İş dünyasında, aile yaşamında, sporda, politikada bu temel kuralları uygulayın. Başarılı olma şansınız inanılmaz ölçüde artacaktır.

Çehov – İnanç Bilinen En İyi Güç

İnançlar, bireylerin kendi dünyalarının bir yönü ile ilgili algıların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygular ağıdır. İnançlar, bilgi, kanaat ve imanı kapsayan bir psikolojik olaydır. İnançlar, çoğu hallerde, bireysel

Çehov – İnsan İnandığıdır

Hintli bir psikologun belirttiğine göre, Hindistan’da insanlar sık sık yılan sokmasından ölüyorlar. Bu yılanlardan biri sonradan bulunuyor ve zehirli olmadığı fark ediliyor. Hindistan’daki yılanların çoğu zehirli ama Hintliler bunu

Moğollar ~ Aniden Çıkıp Gelenlerin Hikâyesi

Yıllar sonra, “Bilinmeyen yerlerden aniden çıkıp gelen savaşçılar” diye anılacak olan Moğollar, gerçekten de o dönemin dünyasında aniden ortaya çıkıvermişler ve bütün dünyanın gözü önünde devletleri, şehirleri yakıp yıkarak, yeryüzündeki bütün dengeleri alt

Kanuni Sultan Süleyman’ın Sancak Beyliği

SANCAK BEYLİĞİ Şehzade Süleyman, dedesi II. Bayazıd tarafından vali (Sancak Beyi) olarak atandı. Bu durum Osmanlı tahtının en önemli adlarından biri olan, Amasya sancak beyi Şehzade Ahmet’in hiç hoşuna gitmedi. Çünkü II.

Adolf Hitler Yahudi Düşmanlığının Temelleri

Hitler, Yahudi kelimesini ilk olarak aile içinde değil, bilakis on dörton beş yaşlarında ve yoğun olarak siyasetin konuşulduğu sıralarda duymaya başladı. O yıllarda meseleye başka açıdan baktığından, dinî inançlar

Büyük Lider Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı tahtında yer alan hiçbir padişah, tahtı Kanuni Sultan Süleyman’ın 1520’deki üstünlükleriyle devir almamıştır. Devletin başına geçtiği zaman Saltanatta hak iddia edebilecek başka bir Şehzade yoktu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren gerçekleştirilen fetihler Kanuni

Muhteşem Süleymana Kadar Osmanlı’nın Siyası Yapısı

Osmanlıların, tarih sahnesine çıktıkları ilk dönemler kahramanlık zamanlarıydı. Gazilerle birlikte at üstünden inmeyen hanedan yöneticileri, etraflarındaki düşman topraklarını fethetmek için örgütlenmişlerdi. Osmanlı yöneticileri kendilerinden daha güçlü olan Türk ve Müslüman devletlerine karşı yürümektense,

Adolf Hitlerin Öğrenim Yılları

Öğrenim Yılları Annesi öldüğü zaman Hitler’in kafasında geleceği hakkında bazı fikirler vardı. Onun hastalığının son devresinde Viyana’ya gitmiş, Güzel Sanatlar Akademisi giriş sınavlarına girmişti. Koltuğunda bir tomar desen vardı.

Adolf Hitlerin Örnek Arayışı ve Arkayüzü

Hitler’in Örnek Arayışı Hitler, çocukken yaşadığı baba yoksunluğunu daha sonra da duymuş olmalıdır. Bunun belirtisi de saygı duyabileceği, öykünebileceği güçlü bir erkek tipini kendisine örnek olarak aramasıdır. Çocukluğunda tanıdığı

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü