Liderlik Sırları

Hitler’in Psikolojik Yapısının Oluşumu

Freud’un psikiyatriye, özellikle insap davranışının genel olarak anlaşılmasına ilk ve en büyük katkısı; çocuğun yaşamındaki ilk yıllann, gelecekteki öz yapısını belirlemesinde ne denli önemli olduğunu bulmuş olmasıdır. Dünyayı tanımaya

Adolf Hitlerin Üvey Kardeşi

Alois, Hitler’in babasının ikinci eşinden evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya gelmişti. O sırada babası, ilk eşiyle evliydi. Alois’in baba evini daha küçük yaşlarda terk etmesinin nedeni, babasının davranışlanna

Adolf Hitler’in Annesi – Klara Poelzl

Hitler’in Annesi (Klara Poelzl) Klara Poelzl, kocasının üvey kızıydı ve ondan yirmi üç yaş küçüktü. Eski bir köylü ailesinden geliyordu. Canlı, dindar ve dürüst bir kadındı. Ya hizmetçilikte geçen

Adolf Hitlerin Gençliği

Hitler’in Gençliği Hitler’in ilk fikirleri, zor geçen bu devirde, çocukluk yıllarında, gelişmeye başladı. Savaşın içinde yaşayış, tartışmalar, okuldan kaçmalar, yetişkin çocuklarla arkadaşlıklar… Çoğu zaman bunlar annesini endişeye düşürüyordu, ama

Adolf Hitler’in Babası (Alois Hitler)

Alois Hitler Hitler’in soyağacı üzerindeki çalışmalarda, büyük karışıklıklar vardır. Bu karışıklıkların çoğu, adının çeşitli biçimlerde söylenişinden doğmaktadır: Hitler, Hidler, Hiedler ve Huettler. Bu çeşitlemenin, kırlık yörelerde sık rastlandığı gibi,

Adolf Hitlerin Çocukluğu

Hitlerin Çocukluğu Hitler, Avusturya’da Linz yakınlarında Braunaua mınn’de 20 Nisan 1889 tarihinde dünyaya geldi. Gümrük memuru Alois Hitler’in oğludur. Şu kesinlikle söylenebilir ki Hitler’in aile tarihi inanılmayacak kadar karmaşık

Hitler’in Irkçı Devlet Anlayışı

Hitler’in Irkçı Devlet Anlayışı Nasıldı ? Hitler, tarih boyunca yararlı olarak Almanlaştırılan tek şeyin, atalarının kılıç kullanarak fethettiği ve Alman köylüsünün kolonize ettiği topraklar olduğunu söyler. “Bu topraklarda yabancı

Milliyetçilik Hakkında

Milliyetçilik Prof. Dr. Kurtkan, modern sosyolojinin milliyet duygusunu nasıl tarif ettiği üzerinde durur: “Milliyet duygusu kalabalık coşkunluğundan farklıdır. Buhran zamanlarında kalabalığı peşinden sürükleyen maceraperestlerin teşebbüsleri heyecanlı bir hava yaratabilir

Millet Nedir?

Millet Nedir? “Dil birliğini sağlayamamış bir topluluğun, millet vasfını kazanması mümkün değildir. Tarihte milletlerin doğmaları ve yok olmaları, genel olarak dillerinin doğuşu ve unutulması ile birlikte olmuştur. Eski Mısır,

Liderler ve Diktatörler

Liderler ve Diktatörler Lider, kendisini kitlelere sevdiren insandır. Diktatör ise kitleleri kontrol edendir. Suriye diktatörü Hafız Esad, 10 Haziran 2000 tarihinde öldüğünde, ülkesinde insanlar babalarını kaybetmiş gibi ağlıyordu. Kuzey

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü