Liderlik Sırları

Yöneticilik Stratejileri

Yönetim, genelde insanlar aracılığı ile işleri yaptırmak olarak tanımlanır. Daha geniş anlamda ifade edilirse, önce­den saptanan amaçlara ulaşmak için kaynakların organize edildiği ve gelecekteki faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla sonuçların değerlendirildiği

Mutluluk için Stratejiler

Araştırmacıların yaptığı bazı ilginç deneylerde, muttu in­sanların, açık, dışa dönük ve başkalarına yardımcı olma ko­nusunda istekli olma özelliği gösterdikleri görülmüştür. Ör­neğin, deneklerden birinin, hiç beklenmedik bir biçimde te­lefon kulübesinde

Motivasyon için Stratejiler

Olmak istediği yere gelmek isteyen kişi arzuladığı belli amaçları belirler. Yeteneklerini geliştirdikçe bu amaçlara doğru çalışır. Bu nedenle bir plana gereksinim var. Amaçlar gerçekten olmak istediğimiz ve elde etmek

Yaratıcılık için Stratejiler

Yaratıcılık, bireylere çekici gelen sihir, daha üstün yete­neklilik vs. gibi çoklu kavramları çağrıştıran bir kişilik özel­liği olarak bilinmektedir, ancak yaratıcılık konusunda bilim­ sel çalışmalar oldukça iyidir onun için yaratıcının

Liderliğin Yol Haritası

1988 yılında Amerika’da 500 üst düzey yönetici arasında yapılan ve Fortune dergisinde yayımlanan bir araştırma başarılı bir liderlik için yedi anahtarın gerekliliğinden söz eder. İşte bu yedi anahtar: 1.

Başarının Yol Haritası

Yapabileceğiniz en büyük sınırlama kendinizi kandırmaktır. Kendi çatınızı kendiniz yaparsınız.Eğer başarısız olacağınızı düşünürseniz, bilinçli olarak başarılı olmak için ne kadar çalışırsanız çalışın başarısız olursunuz. Yaşam bir seçim dizisidir. Başarılı

Yöneticiliğin Yol Haritası

Yönetim evrensel bir kavramdır. Önceden ne yapacağının kestirilmesi oldukça zor olan insanla uğraşır. İnsanın toplumsal yaşama gereği olan diğer kişilerle ilişkilerini, onların çeşitli etmenler altındaki davranışlarını inceler. Bu anlamda

Mutluluğun Yol Haritası

Mutlu ve olumlu kişilerin ortak yanı, sorunlarına yaratı­cı biçimde yaklaşabilmeleridir. Bu onların olağanüstü tipler olduğu anlamına gelmez; sadece bir kenarda oturup bir şey­ler olmasını ve sorunların kendi kendiliklerinden çözülüvermesini,

Güven; İnsanları Bir Arada Tutan Bağ

Güven, kişisel ilişkiler açısından esastır. Fakat yalnızca kişisel ilişkiler açısından değil. Bir anlamda güven hayat açısından esastır. Sissela Bock’un dediği gibi, “insanlar için önemli olan ne varsa, bunun gelişip

Hayatta Kalabilme Yeteneği

Michigan üniversitesi Sosyal Araştırma Merkezinde yapılan araştırmalar işçilerin, kendilerini çok fazla etkileyecek kararlarda söz sahibi olmadıkları zaman stres düzeylerinin yükseldiğini göstermiştir. Bu bir çok değişik iş şartında da ispatlanmıştır.

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü