Liderlik Sırları

Lider ve Otorite

Lider ve Otorite Liderlerin en belirgin özelliklerinden biri de otoriter duruş ve davranışlarıdır. Geleneksel toplum liderleri için, otorite vazgeçilmez bir özelliktir. Zeki Aslantürk bu konuyu şu şekilde irdeliyor: “Gelenekçi

Liderin Tarifi

Liderin Tarifi Fortune dergisinde yayımlanan bir tanıma göre, Lider, ortamdaki belirsizliği absorbe eden kişidir.” Bütanımda ‘ab sorbe eden’ yerine ‘emen’ kelimesinin olması tanımın vermek istediği anlamı tam olarak yansıtmamaktadır.

Lider Kimdir?

Lider Kimdir? Lider, iki veya daha çok kişinin bir araya geldiği bir ortamda ortaya çıkmasından ve grup üyeleri ile etkileşme neticesinde belli davranış kalıplanna sebep olmasından dolayı sosyolojik bir

Liderlik Nedir?

Liderlik Nedir? Lider, “Herhangi bir kuruluş ya da siyasi örgütün başında bulunan kimse veya önder.” diye yazar sözlüklerde. Fakat gerçek anlamıyla liderlik, önder olma hâli, yaşanılan şartlar-daki çok zengin

Adolf Hitler Kimdir? (1889-1945)

Adolf Hitler Kimdir? (1889-1945) Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 tarihinde Avuâturya, Bra- unauamınn’da doğdu. İlk tahsilini doğduğu kasabada, orta tahsilini Viyana civarındaki Linz şehrinde yaptı. On üç ya-şında, memurluktan

Göçmenler Adası

Göçmenler Adası Tanınmış gezgin Thomas Cook, bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu’nun ıssız bir yerinde, çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu gördü. Kulakları sağır edecek denli yüksek sesle çığlıklar atan

Karanlıklar Kenti

Karanlıklar Kenti Bir zamanlar, bir kente, insanlar gece gündüz karanlık içinde yaşarlarmış. Her gün yalnız başlarına ve her şeyden habersiz hareket edebileceklerini, dünyanın geniş olduğunu bilmeksizin aynı noktada oturup dururlarmış. Sonra yaratıcı onların

Öğrenilmiş Çaresizlik

Öğrenilmiş Çaresizlik: Korku Antik Çin’de tek bir boğa gözünü bile asla kaçırmamış olan şampiyon bir okçu varmış. Bir keresinde, ulusal bir yarışmaya katılmış ve bütün atışları kaçırmış. İnsanların kafası karışmış ve neden böyle

Başarıya Duyulan İhtiyaç

KOŞULSUZ BAŞARIYA DUYULAN İHTİYAÇ Başarı ihtiyacı, kişinin tek başına bir şeyler başarma arzusudur. İnsanın elinden gelenin en iyisini yapması, başarılı olması, çaba ve yetenek gerektiren görevleri yerine getirmesi, önemli bir işte başarı göstermesi,

Saygıya Duyulan İhtiyaç

KOŞULSUZ SAYGIYA DUYULAN İHTİYAÇ Karşılıklı saygı, iyi bir İlişkinin temel taşlarındandır. Saygı olmadan bireyler arası veya grup içi eşitlik elde edilemez. İnsanlar eşit konum da değilse ve birbirlerine saygıları da yoksa huzura kavuşamazlar. Karşılıklı

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü