Edebiyat

Koşulsuz Bilgiye Duyulan İhtiyaç

Yeterince bilgiye sahip olmayan kişinin o konuda düşünce yolu ile bir yere varması, yorumda bulunması mümkün değildir. İnsan ancak bildikleri üzerinde yorum yapmak ve üzerinde düşünce yaratma gücüne sahiptir.Bilgi,

Uygur Edebiyatı Hakkında Bilgi

UYGUR EDEBİYATI: Uygurlar 745 yılında Göktürk hâkimiyetine son vererek Büyük Türk Hakanlığını temsil etmeye başlamışlardır. Yüzyıl süren bir hâkimiyetten sonra Kırgızlar tarafından Orhun bölgesinden çıkartılırlar. Orhun bölgesinden sürülen Uygurlar

Türkçenin İlk Verileri

Türkçenin İlk Verileri: Türklere ait günümüze ulaşan ilk yazılı metinler 7-8. yüzyıla aittir. Sözlü metinlerin tarihi daha eski olup tarihleme imkânı yoktur. Bu edebî ürünlerden ilk olarak Çin kaynakları

Türk Tarihine Genel Bakış

TÜRK TARİHİNE GENEL BAKIŞ Türk: Töreli, nizamlı, olgunluk anlamlarına gelmektedir. Fars kaynaklarına göre güçlü, kuvvetli, güzel anlamları vardır. Hakanlar sülalesi olan Açinoğulları’nın bir ünvanı olduğu, ilerleyen zaman içerisinde bu

Şeyhî Hayatı ve Eserleri – Beyit İnceleme

ŞEYHÎ Şeyhî, zamanın önemli kültür merkezlerinden olan Germiyan (Kütahya) da dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1371 veya 1376 tarihinde dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Asıl adı Yûsuf

Razınihan ve Mahfiruze Hikâyesi (İnceleme ve Özet)

Olay örgüsü; hikâyenin temeli, kaynağı, konusu nedir? Razınihan ile Mahfiruze Hikâyesi Kandehar Valisi Şevket Nümâ ve Katibi Yakub Beyin çocukları yoktur. Bu sebepten ikisi de büyük üzüntü çekerler. Bu

Sultan Veled Hayatı ve Eserleri

Sultan Veled Hayatı ve Eserleri SULTAN VELED Mevlânâ’nın büyük oğlu olan Sultan Veled 1226 da dünyaya gelmiştir. Daha küçük yaşlarda babasından ilmî terbiyeler almaya başlamış ve sohbetlerinde bulunmuştur. Sadık

Seyyid Nesimî Hayatı ve Eserleri – Hurufilik

Seyyid Nesimî Hayatı ve Eserleri – Hurufilik SEYYİD NESÎMÎ Âşık Çelebi, Latifî, Faik Reşat ve Ali Emiri Efendi şairin Diyarbakır’da doğduğunu; diğer kaynaklar ise Bağdat’ta dünyaya geldiğini iddia ederler.

Necâti Bey Hayatı ve Eserleri – Beyit İnceleme

NECÂTÎ BEY 15. yüzyılın Şeyhî ve Ahmed Paşa ile birlikte en önemli şairlerinden biri de Necâtî Bey’dir. Necâtî Bey’in hangi tarihte ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Kaynaklar onun asıl isminin

Türk Edebiyatında Mevlid Geleneği

MEVLİD Türk Edebiyatında Mevlid Geleneği, Süleyman Çelebi ve Vesiletü’n-Necât: Arapça bir kelime olan mevlid ‘v,l,d’ kökünden gelmektedir. Bir mimli mastar olan mevlid kelimesi hem ism-i zaman hem de ism-i

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü