Sanat Tarihi

Sürrealizm Nedir? Sürrealizmin Özellikleri ve Temsilcileri

Sürrealizm ya da Gerçeküstücülük 1924 yılında Paris’te ortaya çıkan ve özellikle I. ve II. Dünya Savaşı arası dönemde gelişen bir sanat akımıdır. Dadaizm ve metafizik resmin etkilerinin görüldüğü sürrealizmde

Kübizm Nedir? Kübizm Sanatçıları ve Eserleri

Kübizm, 20. yy.da ortaya çıkan  Fransız kökenli bir sanat akımıdır. Kübizmde ele alınan konular değişik açılardan aynı anda yansıtılmak suretiyle geometrik şekiller vurgulanır. amaç, gözün farklı yönlerden görebileceklerini bir

Hitit Sanatının Özellikleri Nelerdir? Hitit Sanatı Hakkında Bilgi

Anadolu’da ilk büyük uygarlığı meydana getiren Hititler sanat alanında da gelişme göstermişlerdir. yapılan arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgularda Hitit sanatının ağırlıklı olarak dinsel nitelikli olduğu görülmüştür. zira Hititlere

Rönesans Resim Sanatı ve Sanatçıları

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, 15. yy.da İtalya’da ortaya çıkan ve zamanla tüm Avrupa’ya yayılan sanat, edebiyat ve bilim alanındaki gelişmelerdir. yeniden doğuş terimi burada Antik Roma ve Yunan

Maniyerizm Nedir? Maniyerizmin Özellikleri Nelerdir?

Maniyerizm bir sanat akımıdır. 16. yy. sonlarına doğru Avrupa’da etkisini göstermeye başlayan Maniyerizm, Rönesans’a tepki olarak ortaya çıkmıştır. Maniyeriz’de Rönesans estetiği yadırganmış, antik kavramlara tepki gösterildi. Maniyeriz’in kelime anlamı

Dünyanın Yeni Yedi Harikası Hangileridir?

MÖ 2. yy.dan bu yana Dünyanın 7 Harikası olarak nitelendirilen yapılardan sonra 2007 yılında Dünya’nın yeni yedi harikası belirlendi. bu harikaları belirlemek için açılan yarışmada finale kalan 21 eser

Dünyanın Yedi Harikası ve Özellikleri

Dünyanın yedi harikası insanoğlunun yaptığı olağanüstü güzellikteki yapıları ifade eder.  Dünyanın yedi harikası olarak nitelendirilen liste MÖ 2. yy.da son şeklini almıştır.  Antik Yunan eğitimcilerinden Bizanslı Philon (MÖ 3.

Mısır Piramitleri Hangileridir? Mısır Piramitleri Hakkında Bilgi

Mısır piramitleri dünyanın en önemli eserleri arasında yerini her zaman korumuştur. aslında birer firavun mezarı olan piramitler günümüzde turistlerin büyük ilgisini çekmekte ve pek çok ziyaretçi ağırlamaktadır. Mısırlıların, kralları

Osmanlı Sarayları; Hangi Saray Hangi Padişah Döneminde Yapıldı?

Osmanlı Devleti’nin 6 asırlık uzun tarihinde mimari alanda çok önemli eserler verilmiş, çok sayıdaki bu eserlerin bazıları yangın, deprem vs. gibi sebeplerle ortadan kalkarak günümüze kadar kalamamış, bazıları ise

Eski Roma Hamamları ve Özellikleri; Romalılarda Hamam Kültürü

Son derece zengin bir kültüre sahip olan Romalılardan kalan en önemli eserlerin arasında modern insanın güçlükle hayal edebileceği biçimde yapılmış olan Roma hamamları yer alır. Buna en güzel örneklerden

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü