şeytani rüya

Rüya Nedir? Rüyalar Nasıl Yorumlanmalı?

İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimedir. Söz-lük anlamı, görünen şey demektir. Rüyanın Türkçe kar-şılığı “düş”tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü