• Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Rüstem Paşa Kimdir? Sultan Süleyman’ın Damadı Rüstem Paşa

Her ne kadar yoğun eleştirilere maruz kalmış olsa da bir şekilde önemli bir çoğunluğun tarihe karşı ilgisini arttırmayı başaran Muhteşem Yüzyıl dizisi yeni sezon bölümleriyle izleyiciye tekrar merhaba diyor. Yeni sezonda yeni karakterler ve oyuncular karşımıza çıkacak. bunlardan biri de Ozan Güven’in canlandıracağı Rüstem Paşa, nam-ı diğer Damat Rüstem Paşa. Damat diye anılmasının sebebi bizzat padişahın damadı olması, yani Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma tek kızı Mihrimah Sultan ile evlenmiş olması.

Tarihte iz bırakan şahsiyetlerden biri olan, Hürrem Sultan’ın tabiri caizse “entrika ortağı” olan Rüstem Paşa aslında bir devşirmedir. 1500 yılında bugünkü Hırvatistan’da doğmuş, Osmanlı ülkesine getirildikten sonra devşirilmiş ve devlet hizmetinde yer almıştır. önce Diyarbakır Valisi olmuş, III. Vezir görevindeyken Şehzade Cihangir ve Bayezid’in sünnet düğünlerinde Mihrimah Sultan ile evlenmiştir.(1539)

Damat Rüstem Paşa kısa zamanda Hürrem Sultan’ın en güvendiği kişi durumuna gelmiştir. Hatta sadrazamlık mertebesine yükselmesi de bu sayede olmuştur diyebiliriz. zira sadrazam Hadım Süleyman Paşa’nın sadrazamlıktan azledilmesi üzerine bu göreve  II. Vezir Divane Hüsrev Paşa’nın getirilmesi bekleniyordu. Fakat ne var ki Rüstem Paşa, Hürrem Sultan’ın da teşviki ve emriyle bu ikisini birbirine düşürmüş ve Sultan Süleyman bu kavganın üzerine III. Vezir görevinde bulunan Rüstem Paşa’yı sadrazamlığa terfi ettirmiştir.

Rüstem Paşa 1544 yılında getirildiği sadrazamlık görevine 1553 yılına kadar devam etmiştir. Sadrazamlık görevinden azledilmesinin sebebine gelince;

Yukarıda Rüstem Paşa’nın, Hürrem Sultan’ın entrika ortağı olduğundan söz etmiştik. Öyle ki bu entrika Şehzade Mustafa’nın ölümüne sebep olmaya kadar varır. Zira Hürrem Sultan’ın öncülüğünde Rüstem Paşa Şehzade Mustafa’nın mührünü taklit ederek onun ağzından İran Şahı Tahmasb’a mektuplar yazmış ve mektubu öğrenerek kendisine ihanet ettiği, tahtında gözü olduğu iftirasına inanan Sultan Süleyman oğlunu katlettirmiştir. ancak yeniçeriler Şehzade Mustafa’yı çok seviyordu ve yeniçeirlerin ayaklanma çıkarabileceği endişesiyle Sultan Süleyman Rüstem Paşa’yı 1553’te azlederek yerine Kara Ahmet Paşa’yı getirdi.

Fakat Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan bu durumu kabullenmeyerek Rüstem Paşa’nın tekrar sadrazam olması için uğraştılar ve nitekim sadece iki yıl sonra Rüstem Paşa tekrar sadrazam oldu. 1561’e kadar da bu görevde kaldı.

Rüstem Paşa, tarihçiler tarafından Osmanlı’ya rüşveti getiren kişi olarak anılır. Hatta rüşvet alma işini o kadar abartmıştır ki bu işi aleni bir şekilde yapmaktan ve belli bir tarifeye bağlamaktan çekinmemiştir. Bu nedenle Osmanlı kaynaklarında Rüstem Paşa’nın bir diğer sıfatı ‘ Ebvab-ı Rüşvet Fatihi’ yani rüşvet kapısını fetheden kişi. Rüstem Paşa için kullanılan bir diğer sıfat ise Kehle-i İkbal’dir. Yani bitiyle bahtı açılan kişi! bunun da hikayesi şöyledir;

Rüstem Paşa’nın Mihrimah Sultan ile evleneceğini duyan Rüstem Paşa karşıtları onun cüzzamlı olduğuna dair dedikodu çıkarır. Sultan Süleyman bunu duyar ve doğruluğunun araştırılmasını ister. yapılan muayenede Rüstem Paşa’nın bitli olduğu anlaşılır ve padişaha dedikoduların asılsız olduğu söylenir. Zira cüzzamlı kişinin üzerinde bit barınamazmış…

Osmanlı devlet yönetimindeki bozulmanın en büyük sebeplerinden biri rüşvettir. Rüşveti Osmanlıya getiren ve yaygınlaştıran Rüstem Paşa’nın mal varlığı ise dillere destandır ve padişahtan sonraki en zengin kişi olduğu söylenir.

Kısacası Damat Rüstem Paşa’nın tarihteki ünü pek parlak değildir. Bakalım Muhteşem Yüzyıl’da Ozan Güven Rüstem Paşa’yı nasıl canlandıracak?

Son Yorumlar
  1. ali durmuş outlokq95com
  2. miryuon
  3. allahın bir kulu
  4. sabnam
  5. teknoba

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ana Menü