Hukuk

Yasa dışı bahis oynayanlara ceza geliyor

Hükümet tarafından hazırlanan yasa Cumhurbaşakını Abdullah Gül tarafından onaylanıp 5 Ağustos günü resmi gazetede yayınlanarak yasa yürülüğü girdi.Yasa yasal yetkiye dayalı olmaksızın yurt dışı kaynaklı bahis veya şans oyunlarını

Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Hangileridir? Görevleri Nelerdir?

Ülkemizde amaç ve görevlerine göre farklı mahkeme türleri bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi de adliye mahkemelerinin kapsamına giren ceza ve hukuk mahkemeleridir. Ceza mahkemelerinde amaç toplum yararına suçların cezalandırılmasıdır. Hukuk

Kişi Hak ve Ödevleri Nelerdir? Anayasamızda Kişi Hak ve Ödevleri

İnsan hakları kapsamında kişinin sahip olduğu temel hak ve özgürlükler; ırk, cinsiyet, dil, din farkı gözetmeksizin tüm insanların sahip olduğu hakları ifade etmektedir. ancak verilen bu temel hak ve

Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasaları ve Özellikleri

Cumhuriyet tarihimizde 1921, 1924, 1961 ve 1982 olmak üzere toplam dört anayasa uygulamaya girmiştir. bunların arasında en uzun süreli anayasamız 1924 anayasasıdır. bugüne kadar uygulanan anayasalarımız ve özellikleri kısaca

Vatandaş Portal Nedir? Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Vatandaş portal, vatandaşların yargı hizmetlerinden rahatça faydalanmaları ve internet üzerinden  yargıya daha hızlı erişmeleri amacıyla geliştirilmiş bir bilgi sistemidir.  bu sistemle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak tüm davalara ait bilgileri

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Sistemi

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi şer’i ve örfi olmak üzere iki temele dayanmaktaydı. Şer’i hukuka islam hukuku ya da fıkıh da diyebiliriz. Şer’i hukukun özü Kur’an, hadis, icma ve kıyasa

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapılabilir mi?

yapılan anayasal reformlarla birlikte ülkemizde bireysel başvuru hayata geçmiştir. Anayasamızın 148/3. maddesine göre “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu

İdari Dava Nedir? İdari Dava Hangi Durumlarda Nasıl Açılır?

İdari Dava; devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı açılan davalardır. idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde ya da Danıştay’da açılır.  İdare tarafından size yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben vergi mahkemelerinde 30,

Adalet Bakanlığı 2012 Yılı Sınav Takvimi

Adalet Bakanlığı tarafından 2012 yılı sınav takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre kadro sayıları, sınav ve başvuru tarihleri şöyle; 1) Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınav Tarihi:

Emekli Olmak İçin Hangi İşlemler Yapılmalıdır?

emeklilik şartlarını yerine getiren ve emekli olmaya hak kazanan kişilerin işlemlerine başlamadan önce bu konuyla ilgili bir uzmana danışmaları vakit kazanmak açısından yerinde olacaktır. emeklilik işlemleri için öncelikle hangi

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü