• Sınıf Seçiniz

 • Branş Seçiniz

 • İçerik Türü

 • Ara

Gerçek Liderlerin Özellikleri

Gerçek liderler, hizmetlerini, hatta Fedakarlıklarını, asla fark ettirmeye çalışmadan sürdürmeyi, içlerindeki sevgi ve güven pınarından beslenerek gerçekleştirirler, ün salma ve ihtiraslarını disipline eder. Gerçek işler yaparlar. Doğal süreçlerle yakın ilişkilerini korurlar. Konuşmaları yapmacıksız ve dolaysızdır. Doğal, etkili ve verimlidir. Aynı zamanda gönüllülükten, sabırlı, uysal, hatalarını kabul eden kimselerdir.

Gerçek liderler, daha çok risk almaya hazırdırlar, çünkü yitirseler bile, kaybettiklerini yeniden kazanacaklarını hissederler. Battıkları zaman bile yeniden suyun üstüne çıkmayı başarabilirler.

Gerçek liderlerin dürtüleri güven uyandırır, büyümeyi ve insanların gelişmesini özendirir. Gerçek liderlerde, sahtelere göre daha saf dürtüleri, hatta soyluluk, kutsallık ve tutarlılık buluruz. Onların dürtüleri etkilemeye değil, takdir etmek veya hoş görmeye; çevresindekilerin yetkilerini gasp etmeye değil kendi yetkilerini dağıtıp paylaşmaya; İnsanların beceri ve yeteneklerini görmezden gelip köreltmeye değil, onları öğrenmeye ve yeniliklere kanal ize etmeye yöneliktir. Buradan hareketle gerçek liderlerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Gerçek liderler, yaşamlarının sonuna dek üretken olmaya devam ederler.
  • Gerçek liderler, yasalara saygı gösterirler.
  • Gerçek liderler, her şeyi olduğu gibi anlatırlar.
  • Gerçek liderler, sahip olmak ve elde etmekle değil, olmak ve oluşmakla ilgilidirler.
  • Gerçek liderler, ilişkilerini koruyup geliştirirler.
  • Gerçek liderler, ölçülü riskleri göze alırlar.
  • Gerçek liderler, insanlara karşı sevgi ve saygı gösterirler.
  • Gerçek liderler gerektiği kadar uysal, alçak gönüllü ve hakça bir otoriteye saygılı olurlar,
  • Gerçek liderler, içlerindeki inanca ve adalet duygusuna boyun eğerler.

Gerçek liderler, ilişkilerini güven yaratarak besleyip büyütürler. İnsan ilişkilerinin harcı, güvendir. Güvenimizi yitirdikçe, harcımızı da yitiririz; sadık izleyiciler tarafından birbirinin üstüne yerleştirilmiş tuğlalar kuşku ve suçlamanın ağırlığı altında yıkılıp gider.

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: Gerçek Liderlerin Özellikleri
 • Tarih: 19 Ekim 2013
 • Yazının Kategorisi: Liderlik Sırları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Gerçek Liderlerin Özellikleri
 • Etiketler:,
 • Ana Menü