• Sınıf Seçiniz

 • Branş Seçiniz

 • İçerik Türü

 • Ara

Ekip Ruhu

Kırk-elli tüccarın sevk ettiği bir kervanın karşısına birdenbire atına binmiş bir Bedevi çıkar. Tüccarlara birbirlerinin ellerini bağlatır ve bütün kervanın mallarını sürüp götürür. Elleri bağlı tüccarlar o halde şehirlerine dönerler ve başlarından geçeni anlatırlar. Bir tek adamın nasıl olup kırk-elli kişiyi bu hale getirdiğini soranlara kervanbaşı şu cevabı verir:

Biz kalabalıktık lakin aramızda birlik yoktu. O bir kişiydi lakin kendisiyle birlikti.Bu örnekte de anlaşılacağı gibi iyi organize olmamış
güçler zayıflığa dönüşmektedir.Son zamanlarda başarılı bir ekibin nasıl oluşturulacağına dair çeşitli araştırmalar yapıldı. Ekiplerin üyeleri genellikle kendi ekiplerinin “Süper ekip” ya da “Yüksek performanslı bir ekip” ekip olduğunu ya da olabileceğini umarlar. Her şeyden önce, bir ekip kurmak ve o ekibe girmek, büyük bir çaba gerektirir. Aşağıdaki küçük liste, araştırmalara göre “Süper ekiplerin” temel özelliklerini göstermektedir.

  • Ekip üyeleri arasında etkili ve hoş bir iletişim vardır.
  • Tüm ekip üyelerinin becerilerini kullanabildikleri son derece etkin bir ekip çalışması yaklaşımı vardır.
  • Ekip üyelerinin hedeflere ulaşmak kadar, birbirlerinin kişisel gelişme ve başarılarıyla da bağlantı kurmaları sağlanır.
  • Ekibin kendi yöntemleri ve çalışma sonuçlarının sürekli geliştirilmesi süreci vardır.
  • En zor, incelik gerektiren, çatışmaya yol açan konularla uğraşma becerisi vardır.
  • Etkili, yaratıcılık düzeyi yüksek bir sinerji yaratmak belki de asıl hedeftir.

Verimli bir ekip çalışmasında bir ekip lideri, bir ekibi ileriye götürmek için aşağıdaki konular üzerinde yardımcı olmalıdır:

  1. Söylenen konunun ne olduğuna, ekibin psikolojik durumuna, enerji düzeyine ve vücut diline dikkat göstermek.
  2. Kendine sürekli olarak “Bu ekibin neye ihtiyacı var?” sorusunu sormak.
  3. İnsanlara birbirlerini tanımaları için yardımcı olmak.
  4. Herkese katkı yapabilmesi İçin olanaklar yaratmak.
  5. Ekip konudan uzaklaştığında, onların tekrar konuya dönmeleri için yol göstericilik yapmak.
  6. Açık ve dürüst fikir alışverişini teşvik etmek.
  7. Anlaşmazlıkları yok etmek, fakat kişilikleri üzerinde değil de sorunlar üzerinde yoğunlaşmak.
  8. Ekip içinde planlama ve yönetim sağlamak.
  9. Herkese liderlik konusunda yatırım yaparak, bir kimseye bağlılık yaratmamak.
  10. Bireylere kişisel gereksinimleri ile ekip gereksinimlerini dengelemeler inde yardımcı olmak.
  11. üyeleri takdir etmek ve sorunları çözmek.
  12. Kurallar ve hedefler oluşturmakta, etkili karar vermekte ve kendini ölçmekte gruba yardımcı olmak.
  13. İşlem üzerinde yoğunlaşmak. Bilgi nasıl toplandı, kararlar nasıl verildi, sorunlar nasıl çözüldü ve gecikti,
  14. Ekip üyelerine yardım ve yol göstericilik yapmak.
  15. Ekip üyelerine eşit davranmak.
  16. İyi bir örnek oluşturmak.
  17. Ekip üyelerinin önüne zorlayıcı fakat başarılabilir hedefler koymak,
  18. Ekip üyelerinin açık seçik ne yapmak zorunda olduklarını bilmek.
  19. Ekip üyelerinin ilerlemelerini ve başarılarını kabul edip onları teşvik etmek.
  20. Adil ve makul bir lider olmak.

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: Ekip Ruhu
 • Tarih: 24 Ekim 2013
 • Yazının Kategorisi: Liderlik Sırları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Ekip Ruhu
 • Etiketler:,
 • Ana Menü