• Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Bernoulli Kanunu Nedir? Bernoulli Kanununa Göre Havanın, Uçağı Kaldırma Gücü

Havanın uçağı kaldırma gücü Bernoulli Kanunuyla açıklığa kavuşmuştur. Bernoulli Kanunu’na göre akıntı boyunca (örneğin hava akıntısı) bir noktadaki basınç ile kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı, aynı akıntı üzerinde başka bir noktadaki enerjilerin toplamına eşittir.

uçak kanadının yüzeyi eğimli olduğundan kanada çarpıp yön değiştiren hava akımı, kanadın üstünden alttakine kıyasla daha uzun bir yol aldığından daha ince tabakalar oluşturur. bu ise üstteki havanın hızını arttırması demektir.

bernoulli’nin toplam enerjinin eşit olmasını öngören kanununu gözönünde tutarsak, kanadın altındaki havanın hızı az olunca denklemin eşitliği, kanadın altından yukarıya doğru etki eden basıncın üstteki basınçtan fazla olmasıyla sağlanır.

kanadın eğik olması hava akışına göre kanatla düzlem arasında bir açı meydana getirir. bu açı, uçak kanadının “uçuş açısı” olarak nitelendirilir.

Newton’un üçüncü kanunu olan etki-tepki kanununa göre de kanadın düzlemle yaptığı bu açı dolayısıyla kanat, çarpan havaya aşağı doğru bir etki uygulamakta, buna karşılık hava da, kanada, yukarı doğru bir tepki göstermektedir.

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ana Menü