Arkeoloji

Tümülüs Nedir? İlkçağda Tümülüsler

Tümülüsler bir yeraltı mezar odasının üzerini örten toprak yığınından oluşan yapay tepelerdir. Tümülüslere höyük ya da kurgan da denilir.   Anadolu’daki uygarlıkların çoğunda özellikle Lidya ve Frig uygarlığında tümülüslere çok rastlanır.

Amfi Tiyatro (Amphitheatre) Nedir?

Amfi kelime anlamı olarak çift demektir. amfi tiyatro antik roma’da gladyatör gösterilerinin, vahşi hayvan mücadelelerinin yapıldığı ve bunların izlendiği yerdir. daire ya da oval planlı etrafı basamaklı oturma alanı

Altar (Sunak) Nedir? Antik Roma’da Altar

Altar, özellikle Antik Roma’da tanrıya sunu yapmak amacıyla, üzerinde kurban kesilen, kurban kanlarının akıtılması için bir deliği olan taştan yapılmış dini öğelerdir. bu yapılar daha çok tapınakların yakınında, agoralarda

Akropol (Akropolis) Nedir?

yukarı şehir anlamına gelen Akropol ya da Akropolis, kentlerin yanındaki yüksekliklere verilen isimdir. Antik Yunan’da şehrin en yüksek ve korumaya en elverişli yerine kurulan iç kaledir. Genellikle fazlasıyla sarp

Agora Nedir? Antik Yunan Şehirlerinde Agora

Agora, Antik Yunan şehirlerinde ticari, resmi, adli ve dini fonksiyonları olan açık alan, daha doğru bir deyişle pazar yeridir. Agoranın Roma uygarlığındaki karşılığı Forumdur. insanların et ve balıktan kumaşa

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü