telli çalgılar ve özellikleri

Türk Halk Çalgıları ve Özellikleri; Telli, Yaylı, Vurmalı, Nefesli Çalgı Türleri

Biz Türklere özgü pek çok çalgı aleti var. Tarihimizin zenginliğine paralel olara, Türkler’in tarih boyunca kullandığı ve halen de kullanmakta olduğu müzik aletlerinin her birinin kendine has özellikleri var.

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü