dayanma gücü

İnsanların Sabır Gücü

Amerikalı kalp uzmanlan Meyer Friedman ve Ray Ro- senman kaip rahatsızlığına yakalanıp yakalanmayacağını­zı belirleyenlerin başında yaşam tarzının geldiğini söyle­yen ilk bilim adamlarıydı. Friedman ve Rosenman, kalp rahatsızlıklarından yakman bir

  • Sınıf Seçiniz

  • Branş Seçiniz

  • İçerik Türü

  • Ara

Ana Menü